INVESTICIJA U IDEJU

PRONALAZIMO VAŠU CILJANU SKUPINU, USMJERAVAMO NA VAŠE STRANICE

I STVARAMO KOMUNIKACIJSKI KANAL OD VAS DO KUPCA I OD KUPCA DO VAS

 

WEB STRANICE

 

DRUŠTVENE MREŽE

 

INTERNET OGLAŠAVANJE

 

CONTENT MARKETING

 

GOOGLE ADWORDS

 

                   HR: +385.994466551 SLO: +386.40287110 UA: +380.509658139 SRB: +381.114140540

@distrapazin info@distra.me distra.me

CROATIA - SLOVENIA - UKRAINE - SERBIA