INTERNET OGLAŠAVANJE

Oglašavanje na Internetu predstavlja skup strategija i tehnika koje koriste Internet kao kanal poslovne komunikacije za podršku ostvarivanja generalnih marketinških ciljeva organizacije ili poduzeća.

 

Reklamiranje na Internetu koristi principe koje nudi direktni marketing oslonjen na rast i razvoj telekomunikacija i informatičku tehnologiju.

 

Internet oglašavanje i reklamiranje su zapravo interaktivni direktni marketing. Ova vrsta marketinga obuhvaća, kako kreativni, tako i tehnički aspekt Interneta, uključujući dizajn, razvoj, reklame i marketing u tradicionalnom smislu riječi.

 

Duboka i precizna fragmentacija tržišta koju omogućava Internet oglašavanje, a čiji je ishod „jedan čovjek — jedan segment", omogućava prelazak s masovnog na mikro marketing.

 

 

CROATIA - SLOVENIA - UKRAINE - SERBIA - USA

  SLOVENIJA: +386.17774288 UKRAJINA: +380.509658139 SRBIJA: +381.114140540 USA: +1.3475605461

    info@distra.me, distra.me, FB: distraEU HRVATSKA: +385.14881602, +385.994466551

WhatsApp, Viber, FB messenger:

+385.994466551

d.istra doo Pazin-52000 CROATIA

SLOVENIJA: +386.17774288 UKRAJINA: +380.509658139 USA: +1.3475605461

   SRBIJA: +381.114140540 HRVATSKA: +385.14881602 +385.994466551

info@distra.me, distra.me, FB: distraEU

+385.994466551

distra.me