CROATIA - SLOVENIA - UKRAINE - SERBIA - USA

NOVI KOMUNIKACIJSKI KANALI

Komunikacijske mogućnosti Interneta omogućile su poduzećima uspostavljanje kontakta s potrošačima putem još jednog medija, koji je, za razliku od postojećih, pružio mogućnost dvosmjerne komunikacije. Prednosti komunikacije putem Interneta su prije svega dvosmjerna komunikacija, nepostojanje fizičkih ograničenja, dinamičnosti, mogućnost pretraživanja, mulitimedija.

 

 

Najznačajnija tehnološka prednost Interneta je redefiniranje komunikacije između subjekata na tržištu. Zato se on danas često promatra kao medij, a tako su reagirali i marketinški stručnjaci, koristeći ga prije svega za provedbu promocijskih aktivnosti.

 

Mediji su usred digitalne revolucije koja oslobađa vijesti, informacije i oglašavanje, a digitalizacija i umrežavanje informacija transformiraju komunikaciju u vrlo različit skup prakse za povezivanje potrošača i određene tvrtke/brenda.

 

Novi komunikacijski kanali dio su digatalne marketinške komunikacije i u suštini marketing ekvivalent tradicionalnog marketinške komunikacije mix. Tradicionalno off-line svijetu će zaposliti marketinške komunikacije mješavinu koja je uključivala odnose s javnošću, oglašavanje, sponzorstvo, osobna prodaja, direktni marketing i unapređenje prodaje (među ostalim alatima kao što su izložbe, sajmovi i tako dalje).

 

 

  SLOVENIJA: +386.17774288 UKRAJINA: +380.632060324 SRBIJA: +381.114140540 USA: +1.3475605461

    info@distra.me, distra.me, FB: distraEU HRVATSKA: +385.14881601, +385.994466551

WhatsApp, Viber, FB messenger:

+385.994466551

d.istra doo Pazin-52000 CROATIA

SLOVENIJA: +386.17774288 UKRAJINA: +380.632060324 USA: +1.3475605461

   SRBIJA: +381.114140540 HRVATSKA: +385.14881601 +385.994466551

info@distra.me, distra.me, FB: distraEU

+385.994466551

D. ISTRA društvo s ograničenom odgovornošću

za trgovinu i usluge i turistička agencija

D. ISTRA d.o.o.

Foškići 11, 52000, Pazin, CROATIA

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

MBS: 040283829

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kn

DENIS IVANČIĆ

Reiffeisen bank, Hrvatska

IBAN: HR3524840081106106433