INTERNET OGLAŠAVANJE

Oglašavanje na Internetu predstavlja skup strategija i tehnika koje koriste Internet kao kanal poslovne komunikacije za podršku ostvarivanja generalnih marketinških ciljeva organizacije ili poduzeća.

 

Reklamiranje na Internetu koristi principe koje nudi direktni marketing oslonjen na rast i razvoj telekomunikacija i informatičku tehnologiju.

 

Internet oglašavanje i reklamiranje su zapravo interaktivni direktni marketing. Ova vrsta marketinga obuhvaća, kako kreativni, tako i tehnički aspekt Interneta, uključujući dizajn, razvoj, reklame i marketing u tradicionalnom smislu riječi.

 

Duboka i precizna fragmentacija tržišta koju omogućava Internet oglašavanje, a čiji je ishod „jedan čovjek — jedan segment", omogućava prelazak s masovnog na mikro marketing.

 

 

CROATIA - SLOVENIA - UKRAINE - SERBIA - USA

  SLOVENIJA: +386.17774288 UKRAJINA: +380.632060324 SRBIJA: +381.114140540 USA: +1.3475605461

    info@distra.me, distra.me, FB: distraEU HRVATSKA: +385.14881601, +385.994466551

WhatsApp, Viber, FB messenger:

+385.994466551

d.istra doo Pazin-52000 CROATIA

SLOVENIJA: +386.17774288 UKRAJINA: +380.632060324 USA: +1.3475605461

   SRBIJA: +381.114140540 HRVATSKA: +385.14881601 +385.994466551

info@distra.me, distra.me, FB: distraEU

+385.994466551

D. ISTRA društvo s ograničenom odgovornošću

za trgovinu i usluge i turistička agencija

D. ISTRA d.o.o.

Foškići 11, 52000, Pazin, CROATIA

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

MBS: 040283829

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kn

DENIS IVANČIĆ

Reiffeisen bank, Hrvatska

IBAN: HR3524840081106106433